Cesta za poznáním ženské síly

„Jakmile se konečně rozhodnete čelit svým
problémům, zjistíte, že jste mnohem
schopnější je vyřešit, než jste si myslely.“

Hra pánevního dna

O mně

Jmenuji se Zuzana Damborská, pocházím z malebné jižní Moravy, avšak Ostrava se již stala mým domovem. V současné době působím jako terapeutka na oddělení rehabilitace ve Vítkovické nemocnici a soukromé ordinaci v Ostravě.

Věnuji se cíleně terapii ženských obtíží. Můj terapeutický přístup byl velmi významně ovlivněn studiem metod celostní medicíny a také studiem porodní asistence.

Během terapie využívám nejen techniky rehabilitační (např. metoda L. Mojžíšové, trénink pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému, viscerální manipulační techniky, SM systému, tejpování atd.), ale také techniky holistické (prvky z Dornovy terapie, Kraniosakrální osteopatie, Shiatsu, Tradiční čínské medicíny, baňkování), které zohledňují úroveň nejen somatickou,  ale i energetickou a emocionální.

Na své dlouhé intenzivní cestě za sebepoznáním jsem si uvědomila, že významná proměna začala ve chvíli, kdy jsem se kontaktovala se silou svého pánevního dna, která je v  podstatě  tím prazákladem, ze  kterého můžeme a máme vycházet. Dovolila jsem si být ženou a přijala jsem potenciál ženství, který nám byl darován, abych se jej naučila využít naplno. Proto také cítím intenzivní potřebu sdílet tuto znalost a schopnost. Chci pomoci ženám vytvořit si k této často opomíjené části těla také hluboký vztah. Je mým posláním naučit ženy adekvátně oceňovat své pánevní dno, které slouží jako moudrý rádce, zdroj ženské intuice a blahodárné, nevyčerpatelné síly. Bude mi potěšením, když trénink pánevního dna promění a obohatí i Váš život.

V praxi pečuji o ženy, které mají potíže s otěhotněním, pomáhám v přípravě na těhotenství a porod, řeším obtíže v těhotenství a období po porodu. Mezi diagnózy se kterými ženám mohu pomoci patří např. stresová inkontinence, prolaps pánevního dna, diastáza, kostrčový syndrom, obtíže s menstruací, terapie jizev atd.
Součástí mé práce je pořádání kurzů zaměřených na pánevní dno, diastázu a SM systém.

 • 2006 – Aromaterapie v těhotenství a při porodu (Vladimíra Naušová)
 • 2008 – 2010 – Japonská masáž shiatsu (Mgr. Helena Toušková)
 • 2010 – 2012 – Diagnostik tradiční čínské medicíny (Akademie tradiční čínské medicíny s.r.o.)
 • 2010 – Principy sezení a správného držení těla ( MUDr. Lia Vašíčková)
 • 2010 – Masáž horkými kameny I. (Tomáš Dočkálek)
 • 2011 – Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (Hana Volejníková)
 • 2011 – Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové (Hana Volejníková)
 • 2011 – Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové (Hana Volejníková)
 • 2011 – Refreš kurz metody Mojžíšové se zaměřením na léčbu funkční ženské sterility (Hana Volejníková)
 • 2011 – Masér pro sportovní a rekondiční masáže (Minalt s.r.o.)
 • 2011 – Postgraduální seminář TČM – gynekologie
 • 2011 – Kineziotaping I., II. (Bc. Kamil Štědrák)
 • 2012 – Rehabilitace pacientů po amputaci končetin
 • 2012 – Baňková masáž
 • 2012 – Dornova metoda ( MgA. Zuzana Prouzová a Josef Púry)
 • 2012 – Bowenova tlaková masáž I., II. (Bc. David Rozbroj)
 • 2013 – I+II Kurz metody SM systém  (MUDr. Richard Smíšek)
 • 2013 – III + IV Kurz metody SM systém (MUDr. Richard Smíšek)
 • 2014 – Medical taping concept A + B (Lucie Krestová)
 • 2015 – Tajemství pánevního dna I. (Renata Skálová)
 • 2015 – Lektorka Školy pánevního dna (Renata Skálová)
 • 2015 – Kurz metody SM systém ve sportu (MUDr. Richard Smíšek)
 • 2016 – Ostravský koncept. Fyzioterapie u inkontinentních pacientů (R. Holaňová)
 • 2016 – Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Petr Bitnar)
 • 2017 – Visceralní manipulace – břicho 1 (Pierre Vey, D. O.)
 • 2017 – Visceralní manipulace – břicho 2 (Pierre Vey, D. O.)
 • 2018 – Visceralní manipulace – pánev (Pierre Vey, D. O.)
 • 2018 – Bosu a rollery (Bc. Lada Andrová)
 • 2018 – Workshop péče o jizvy (Mgr. Silvie Šabacká a Mgr. Hana Malachovská)
 • 2018 – Yoga + pánevní dno (Bc. Lada Andrová)
 • 2018 – Diastáza (Bc. Lada Andrová)
 • 2018 – Dech a diastáza (Mgr. Zbyněk Petr)
 • 2019 – Porodní poranění hráze z pohledu porodní asistence a fyzioterapie (Mgr. Marika Bajerová)
 • 2019 – Pánevní dno a diastáza (Bc. Lada Andrová)
 • 2019 – Fyzioterapie těhotné ženy a diagnostické metody porodní asistentky pro fyzioterapeuty (Mgr. M. Bajerová, Mgr. S. Trojková, Mgr. et Bc. I. Korábová)
 • 2019 – Vertebroviscerální vztahy, urogenitální systém, bolesti hlavy. Léčba metodou spirální stabilizace (MUDr. Richard Smíšek)
 • 2019 – Pánevní dno a lumbo-pelvická stabilizace (Jitka Miškařová)
 • 2020 – Spirálně ve 3 D (Bc. Markéta Schillerová)

Hra pánevního dna

Kurzy

Diastáza je nepřirozený rozestup přímých břišních svalů. Obvykle se spojuje s ženami po porodu, ale příčin může být daleko více. Diastáza omezuje správnou funkci hlubokého stabilizačního systému, často přispívá bolesti zad, souvisí s prolapsy orgánů a může vést ke kýlám. Na kurzu se zaměříme na to, co dělat a naopak nedělat, abychom poškozeným strukturám dali možnost se uzdravovat. Vzhledem k tomu, že diastáza není pouze izolovaný problém břicha, je nutné k ní přistupovat v globále. Naučíte se komplexní sestavu cviků (cviky na aktivaci bránice, hlubokých svalů břicha, pánevního dna a chodidel, uvolňovací cviky na přetížené segmenty).

Program kurzu:

 • prezentace na téma celé problematiky diastázy (anatomie, fyziologie, příčiny, diagnostika, možnosti terapie, edukace o nevhodných pohybových stereotypech, které diastázu zhoršují). Diastáza není problém jen oblasti břicha, je to komplexní problém celého těla a je nutné před samotným cvičením pochopit všechny souvislosti.
 • trénink dechu / aktivace bránice a pánevního dna
 • trénink hlubokých svalů břicha
 • uvolňovací sestava cviků přetížených segmentů
 • cviky pro zdravé chodidlo

Kdy: 

Místo konání: Na Jízdárně 2895/18, Ostrava 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, za prvními skleněnými vpravo

Cena: 1350 Kč 

Co potřebujete na kurz: pohodlné oblečení, psací potřeby, ručník

Organizační informace: registrujte se nejlépe e-mailem nebo SMS zprávou.  

“aneb bez dobrého základu chrám nevybuduješ“

Oblast pánevního dna, v naší kultuře historicky tabuizovaná, zanedbávaná část našeho těla, se dnes konečně začíná dostávat více do povědomí žen. Jsem přesvědčena, že nevšímavost a nedocenění této významné části těla je již pouhou minulostí. Pánevní dno je složitý systém svalů, který drží pánev pohromadě, nese naše ženské orgány, podílí se na mechanismu dýchání. Je důležitou součástí funkčních svalových řetězců, které za správné aktivace umožňují nejekonomičtější koordinaci pohybu. Nejde však jen o biomechanický střed našeho těla, který zprostředkovává spojení mezi dolními končetinami a trupem, ale je také těžištěm naší životní síly, vitality, sexuality, plodnosti. V neposlední řadě je spolehlivým zdrojem intuice ženy a tajemnou pokladnicí našich emocí. Z těchto důvodů by si žena měla přát mít dostatečně pevné, nosné, stabilní, ale i adekvátně citlivé pánevní dno, protože to podpoří její pozitivní sebereflexi o ní samé, její sebevědomí, sebevyjádření.

Program kurzu:

 • zvědomění pánevní oblasti
 • teoretické a praktické seznámení s pánevním dnem
 • cvičení se třemi vrstvami pánevního dna
 • trénink adekvátní elasticity pánevního dna
 • edukace o nevhodných návycích, které pánevní dno zatěžují
 • souvislost mezi pánevním dnem a emocemi
 • pánevní dno a jeho aktivace v běžných denních pohybových stereotypech
 • vysvětlení souvislostí mezi pánevním dnem, dechem a chodidlem 
 • vysvětlení souvislostí mezi pánevním dnem a močovou inkontinencí, bolestivou menstruací, těhotenstvím, neplodností, sexualitou atd.
 • vysvětlení metod, které s pánevním dnem pracují např. L. Mojžíšová…
 • mýty a omyly obestírající pánevní dno

Kdy: 

Místo konání: Na Jízdárně 2895/18, Ostrava 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, za prvními skleněnými dveřmi vpravo

Cena kurzu: 1350 Kč

Co potřebujete na kurz: pohodlné oblečení, přezůvky, poznámkové potřeby (podložku, na které se bude pohodlně psát), malý ručník

Organizační informace: registrujte se nejlépe e-mailem nebo SMS zprávou

SM systém označuje metodu Spirální stabilizace páteře, autorem je MUDr. Richard Smíšek. Jedná se o originální stabilizační a mobilizační soubor cvičení, jehož cílem je prevence a regenerace těch částí pohybového aparátu, které jsou přetěžovány nesprávným držením těla, jednostrannou zátěží při běžných denních aktivitách, práci nebo sportu. Cvičení SM systému umožňuje tělu návrat k přirozenému fungování svalového aparátu i celého pohybového systému. Jeho vliv se projevuje nejen tím, že mizí bolesti páteře, kloubů končetin, ale mění se celý stereotyp pohybu těla a navrací se ztracená vitalita.

Konkrétně SM systém pomáhá adekvátně aktivovat ochablé spirální svalové řetězce a umožní tak protáhnout páteř směrem vzhůru a zajistí tak neustále namáhaným ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro regeneraci.

Základní cviky SM systému jsou skvělý zdravotní program pro vaše tělo. Za několik minut denně jste schopní prostřednictvím spirálových zřetězení svalů aktivovat regenerační procesy těla a současně protahovat zkrácené svaly a posilovat svaly oslabené.

Cvičení je vhodné pro děti, ženy, muže, seniory, těhotné, vrcholové i rekreační sportovce v jakémkoliv stadiu kondice.

 

Cvičení je vhodné pro tento typ potíží/požadavků:

 • bolesti zad
 • výhřez meziobratlového disku
 • stav po operacích meziobratlového disku
 • skolióza páteře
 • spondylolistéza
 • bolesti hlavy, závratě
 • diastáza břišních svalů
 • ochablé pánevní dno
 • při problémech s plochou nohou a vbočeným palcem (hallux valgus)
 • problémy kloubů horních a dolních končetin
 • kondiční trénink pro zlepšení sportovního výkonu
 • prevence přetížení a degenerace páteře a velkých kloubů
 • kompenzace jednostranného přetížení

 

Program kurzu:

Kdy:
 v pondělí v 16:00 – 17:00 a úterý 16:30 – 17:30

Místo konání: Vítkovická nemocnice, Zálužanského 1192/15, pavilon rehabilitace (budova D, tělocvična 2. patro)

Cena: 10 lekcí za 1200 Kč

Co potřebujete na kurz: pohodlné oblečení, cvičíme bosky, tělocvična je vybavena všemi potřebnými pomůckami ke cvičení SM systému

Kapacita kurzu je maximálně 9 osob.
Vždy po uplynutí desáté lekce otvírám kurz další.
Vzhledem k velkému zájmu o kurz si zájemce píšu do pořadníku.

FLOWER_KURZY_DIAGNOZY

Hra pánevního dna

Diagnózy

Diagnózy

Jeden ze svalů pánevního dna, který má mimořádný význam pro sexuální prožitek, je konkrétně PC sval (m. pubococcygeus), také nazývaný jako „sval lásky“. Na jeho kondici a dovednosti ho adekvátně používat závisí schopnost prožívat intenzivní orgasmy, schopnost mnohonásobných orgasmů a schopnost dát svému partnerovi během milování slast o které neměl ani ponětí.

Zdravé fungování pánevního dna přímo odráží kvalitu prožívání ženského orgasmu. Když ženě pánevní dno adekvátně nefunguje, celá oblast je v napětí anebo necitlivá, pak v lepším případě žena není schopna vůbec dosáhnout orgasmu, v horším případě může mít až velké bolesti při sexuálním styku. Emočně žena prožívá sexualitu podle toho, do jaké míry je v kontaktu sama se sebou. Do jaké míry si je sama sebe vědoma.

O sexu většinou bohužel uvažujeme jako o něčem odděleném od zbytku našeho života, ale tak tomu vůbec není. Sexuální život pravdivě zrcadlí naše celkové zdraví, vztahy a emocionální vyrovnanost. Je dobré si také uvědomit, že každý sexuální zážitek se energeticky a emočně zapisuje do mapy buněk našeho pánevního dna.

Žádná síla na Zemi nemá takovou moc jako ženská rozkoš. Sexuální energie není žádný výjimečný luxus. Možná ji v sobě ještě tak intenzivně nevnímáte, ale uvnitř nás dřímá zdroj vitality, který dokáže prostřednictvím sexuálního potěšení prozářit náš život a může být naším zdrojem energie a radosti. Jednoduché techniky aktivace pánevního dna, včetně bioenergetických cviků, nám umožní používat energetické zdroje vlastního těla k intenzivnějšímu prožívání sexuální rozkoše a ke komplexnímu léčení vlastního těla. Zlepší se a rozvine se schopnost dosahovat orgasmu a vzniklou rozkoš, sexuální energii, následně využít k naplnění života. Když si uděláme čas na zkoumání toho, co vám přináší potěšení a zvyšuje hladinu sexuální energie, dáte sami sobě ten nejcennější dar.  A z toho daru se budou moci těšit i všichni lidé ve vašem životě, nejen váš partner.

Dyspareunií se označuje chronicky se opakující nepříjemný až bolestivý pocit během soulože. Často vedoucí až k úplnému odmítání pohlavního styku. Žena může vnímat bolest, svědění, pichlavý, ostrý či pálivý nepříjemný pocit. Nejen v oblasti vaginy, ale
i močové trubice či měchýře. Bolest může nastat během kterékoliv fáze soulože, také až po souloži nebo jen v případě velmi hlubokého pronikání mužova údu.

Příčin může být velice pestrá škála, které se navíc mohou kombinovat a každá má úplně jinou terapii. Příčiny mohou být obdobné jako u vaginismu. Pacientky se musí velice podrobně vyšetřit a najít konkrétní příčinu. Důležitý je tým odborníků jako gynekolog, sexuolog, psycholog a samozřejmě i fyzioterapeut.

V první řadě je nutno, aby gynekolog vyloučil veškerá organická onemocnění, která by dyspareunii mohla způsobovat. Postup dle paní Mojžíšové a práce s pánevním dnem po vyřešení primární příčiny může pomoci navodit harmonii a obnovit normální tonus a kvalitu svalů pánevního dna, prokrvení pohlavních orgánů a zamezit tak vzniku další bolestivosti.

Vaginismus je charakterizovaná silnými a mimovolními křečovitými stahy svalstva poševního vchodu. Stav se projevuje stahem a bolestivostí pochvy při každém pokusu o pohlavní styk, i přestože je to velké přání ženy. Bolestivý mnohdy až nemožný není jen pohlavní styk, ale často také zavedení tampónu, prstu a gynekologické vyšetření. Ženy často žijí v domnění, že mají příliš úzkou pochvu, případně partner příliš velký penis.

Vaginismus se rozděluje na častější primární variantu a sekundární variantu. Při primárním vaginismu žena nikdy neměla bezbolestný pohlavní styk, při sekundárním byl pohlavní styk příjemný, ale až následně se stal bolestivým.

Klinicky bývá někdy obtížné odlišit dyspareunii od vaginismu, jelikož se vaginismus objevuje sekundárně v důsledku dyspareunie

Příčinou bývá psychogenní aspekt. Vaginismus může vzniknout v důsledku puritánské výchovy, striktní sexuální výchovy, ortodoxního náboženského přesvědčení, které vede k negativnímu postoji k vlastní sexualitě. Nebezpečím pro vznik vaginismu může být i nepříjemný/bolestivý první pohlavní styk, bolestivé gynekologické vyšetření, nevhodně vysvětlená první menstruace, strach z nechtěného otěhotnění, pohlavních chorob, strach ze ztráty kontroly nebo případného poranění, ale bohužel také na základě sexuálního zneužití v minulosti. Situaci může komplikovat kostrčový syndrom např. po pádu na kostrč (viz kostrčový syndrom).

Mezi nejúspěšnější terapeutický postup je kombinace psychoterapie, fyzioterapie a využití vaginálních dilatátorů. Psychoterapie se snaží odhalovat důvody, které vedly u pacientky ke vzniku úzkosti z pohlavního styku a následně se pracuje na jejich zvládnutí. Sexuologické poradenství či párová sexuální terapie je přínosem v oblasti zlepšení komunikace páru a objasnění sexuálních potřeb páru.

Prostřednictvím citlivého přístupu je důležité pacientce vysvětlit, jakým způsobem snižovat přecitlivělost oblasti genitálu. Až je schopna bez nepříjemné emocionální reakce přímo kontaktovat zevní genitál, je čas přistoupit k využití speciálních dilatátorů. Za určitých pravidel poté může žena postupně zapojovat i partnera do terapie.

Současně se žena učí adekvátně vědomě relaxovat, resp. pracovat na elasticitě jednotlivých struktur pánevního dna a všeobecně pánevní dno správně používat.

Dyspareunie a vaginismus mají velmi negativní dopad na sebevědomí a sebepojetí ženy, výrazně ovlivní partnerský vztah, jeho intimitu a schopnost reprodukce. Bohužel velmi často si ženy tyto důvěrné problémy nechávají pro sebe a jen tiše se smiřují se svým osudem. 

Inkontinence je bohužel běžný problém, který postihne až třetinu žen. Velké procento z nich se neléčí často z důvodů hanby a rozpaků a nedostatku informací
o možnostech léčby. Problém ženy často skrývají před rodinou i lékařem.

Nejčastější příčinou inkontinence je celková slabost pánevního dna. Na vině je, jak už jsem uvedla, těhotenství, porod, menopauza, ale mohou ji způsobit i jiné faktory např. sedavý způsob zaměstnání, operace v oblasti pánve, emoční odpojení od celé oblasti naší pánve, ale i některé druhy sportu na profesionální úrovni.

Rozeznáváme několik typů močové inkontinence, které vyžadují odlišný přístup k terapii. Nejčastější formou je stresová inkontinence, způsobená náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku, který se přenáší na močový měchýř. Tento tlak v měchýři převýší odpor močové trubice a dojde k úniku moče. Pokud jste již zaznamenala, že vám uniká moč, když se smějete, kašlete, kýcháte, běžíte, tančíte nebo cvičíte, a nechcete být odsouzena k užívání inkontinenčních vložek nebo podstupovat operaci, věřte, že máte i jiné možnosti. Začnete-li adekvátně posilovat vaše svaly pánevního dna a svaly hlubokého stabilizačního systému co nejdříve, svalový tonus se začne obnovovat a zvýší se tak pravděpodobnost, že opět převezmete kontrolu nad močovým měchýřem a znovu nabydete sebevědomí.

K poklesu dochází, vzdá-li pánevní dno boj s gravitací vlivem jeho nedostatečné elasticity. Důvodem ztráty pružnosti pánevního dna u žen bývá těhotenství, porod, menopauza, mechanické přetěžování, operace v oblasti pánve, psychosomatika.

Pokud se jedná o sestup přední poševní stěny, dochází k poklesu močového měchýře a vzniku cystokély. Při sestupu středního oddílu se posouvá ve směru gravitace pochva a děloha.  Sestupem zadní poševní stěny se sune níže rektum a při jeho descenzu vzniká rectokéla. Ve většině případů dochází ke kombinaci těchto descenzů.

Mírný pokles obecně žena významně nepociťuje. Mezi příznaky středně závažného až závažného poklesu patří pocit těžkosti, plnosti v pochvě, žena nahmatá tkáň vyčnívající z pochvy, dochází k problémům s močením, v podobě inkontinence nebo zadržování moči, mohou se objevit i potíže s vyprazdňováním stolice či sexuální dyskomfort. Příznaky jsou běžně méně obtěžující ráno a zhoršují se v průběhu dne
a po zátěži.

Metodou první volby v terapeutickém přístupu je adekvátní aktivace pánevního dna. V běžné gynekologické praxi je descenzuz orgánů pánevního dna většinou řešen chirurgickou cestou.

 

 1. Hrabica: Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí:
  Některé ženy si smysluplnost svého bytí dokazují fyzickou aktivitou a také své zdraví měří tím, kolik toho ještě zvládnou udělat. Mnoho žen se uspokojuje tím, kolik oken
  a dveří stihnou za den umýt, kolik prádla přitom hodí do pračky…Děloha poklesne či vyhřezne ženě, která během let postupně přešla na úroveň muže (místo něhy a citu se přimkla k těžké práci) a mnohdy dělala i to, co by bylo úkolem pouze muže. Dřela do úmoru, kolem sebe viděla jen práci, která se „musí“ udělat a na typicky ženské úkoly, hlavně na šíření pohody a lásky, jí jaksi nikdy nezbyl čas. Vazy závěsného aparátu její dělohy povolily, ne protože byla lidsky špatná, ale pod tíhou, kterou nesla na svých bedrech.

Menstruace by měla být symbolem a oslavou ženství, plodnosti. V dnešním světě je však pro ženy obdobím, které je třeba hlavně přežít, období odmítané nutnosti. Menstruace je náročná operace fyzického těla, očistný rituál, který pomáhá z těla vyloučit spoustu nepotřebného, nejen na úrovni fyzické, ale i psychické. Je všeobecně známo, že se tak vylučuje přebytečná tkáň děložní sliznice.

Naproti tomu si neuvědomujeme, že menstruace je také výborný způsob, jak tělo osvobodit od negativních emocí, zejména hněvu, zloby a vzteku. Přístup k samotné menstruaci odráží i přístup k nám samotným, na podvědomé úrovni tak často odmítáme být ženou, partnerkou, matkou v její pravé podstatě. Bolesti při menstruaci proto mohou mít více příčin na různých úrovních. Významným důvodem na úrovni fyzické je nestabilita v pánevním dnu. U žen, v dnešním stresem zmítaném světě, velmi často dochází ke zvýšenému napětí ve svalech pánevního dna, které se přenáší i na pohlavní orgány. Což ve výsledku způsobí narušení v krevním zásobení a oběhu lymfy, omezení jejich funkce a vznik bolesti. Adekvátním cvičením máte velkou naději prožít své měsíčky bezbolestně.

Jedním z velmi důležitých aspektů pro nekomplikovaný a zdárný průběh těhotenství a porodu je dobrá kondice pánevního dna, v ideálním případě již před samotným početím. Na základě přirozených změn hormonálního systému, dochází k rozvolnění tkání, snížení tonu svalů.

S postupujícím těhotenstvím se navíc zvyšuje tlak na tuto oblast a dochází také ke změně těžiště. Představte si pánevní dno jako houpací síť napnutou v pánevním kruhu, kterou rostoucí miminko stále více napíná. Ochablé svaly vedou ke ztrátě stability pánve a posléze celého trupu. Poté přichází bolesti křížokyčelních kloubů, stydké kosti, kostrče, beder, kyčelních kloubů. Asi padesát procent těhotných žen se setkává s inkontinencí moče, vlivem poklesu a útlaku močového měchýře. Přestože je vliv svalů pánevního dna na zdraví zásadní, často jim věnují těhotné dostatečnou pozornost, až se dostaví problémy.

Dobrá kondice a schopnost adekvátní relaxace pánevního dna se podílí na nekomplikovaném a hladkém průběhu porodu. Pružná a relaxovaná tkáň má větší schopnost se roztáhnout v momentu, kdy dítě prochází porodními cestami. Zkracuje se délka 1. doby porodní, snižuje se nutnost nástřihu a riziko pohmoždění a zranění pánevního dna a orgánů. Takové pánevní dno se po porodu rychleji navrací do původního stavu a funkce.

Dalším opomíjeným obdobím, které vyžaduje zaměření pozornosti na pánevní dno je čas šestinedělí. Svaly pánevního dna jsou v této fázi vždy oslabeny. Ženy mívají často pocit „otevřenosti, povolenosti“ dna pánevního a nejsou schopny jej adekvátně ovládat. Zanedbáním péče o tyto svaly se ženy vystavují mnoha nepříjemným komplikacím, mohou pociťovat např. tlak, tíhu v pochvě, pokles orgánů malé pánve, trpět močovou inkontinencí a také často hemoroidy. Trápí je i bolesti zad, kostrče, podbřišku a pociťují bolestivý sexuální styk.

Každá maminka, která porodí císařským řezem, by měla být edukována o možnostech terapie vzniklé jizvy. Jizva potřebuje ke svému hojení vhodné podmínky, aby se zhojila optimálně a funkčně. Péče o jizvu a její okolí je důležitá nejen pro příznivý vizuální efekt, ale také pro samotnou funkci orgánů a tkání s jizvou spojených. Je vhodné naučit se eliminovat negativní vlivy působící na jizvu a zvýšit tak šance pro vznik fyziologické, funkční jizvy, která v budoucnu nebude činit žádné obtíže. Není výjimkou, že jizva po porodu císařským řezem, stará několik měsíců až let, se stává dysfunkční jizvou tzv. aktivní a jedinou pomocí je fyzioterapie. Neléčená aktivní jizva po porodu bývá příčinou často úporných, vzdálených bolestí na pohybovém aparátu (např. bolesti dolních končetin, zad, hlavy). Z praxe se ukazuje, že se významně podílí na funkčních gynekologických potížích (bolestivá menstruace, bolestivý pohlavní styk, intermenstruační krvácení či špinění, funkční sterilita aj.). (Mgr. Marika Bajerová, Umění fyzioterapie č.5)

Neplodnost je fenoménem dnešní doby, za kterým stojí celá řada aspektů, jakými mohou být znečištěné ovzduší, nekvalitní strava, voda, užívání hormonální antikoncepce, nedostatek přirozeného pohybu, stres, psychický faktor, nedostatečná podpora ženství, neadekvátní nároky na ženy. Nelze jednoznačně určit, co je ve výsledku rozhodující, jisté ovšem je, že stojíme před velkou hrozbou narušení přirozené reprodukce.

Každá žena by si měla uvědomit, že úspěšné početí, donošení a porození zdravého miminka je hlavně v jejích rukou. Dnes je již téměř vzácností narození zdravého dítěte matce, která by neměla problémy při početí, v těhotenství, či za porodu. Tyto obtíže jsou standardně řešeny farmakologicky, či chirurgicky, aniž by se podchytila pravá příčina daného problému, přičemž hlavním cílem těchto postupů je dosažení kýženého výsledku v co nejkratší době a „po nás ať přijde potopa“…

Z důvodu zdraví potencionálních rodiček a jejich dětí je žádoucí nahlížet na asistovanou reprodukci i z jiného úhlu pohledu. U párů, které nemohou přirozeně počít vlivem orgánové anomálie je jistě umělé oplodnění vhodnou a asi jedinou možnou volbou. Situace se ovšem mění v případě, když za neplodností stojí funkční komplikace, se kterými lze naštěstí pracovat.

Z hlediska tradiční čínské medicíny víme, že tam, kde je disharmonie mezi jin a jang, čchi, nebo kde je krev ve stavu nedostatku, dochází k velmi negativním vlivům na zdraví člověka. Tato souvislost platí i v případě sterility či infertility, kdy ženské tělo, které nemá dostatek živin pro sebe, jednoduše „odmítá“ živit další organismus. Nemožnost otěhotnět, či donosit dítě je tedy výsledkem přirozené obrany oslabeného těla, které samo bojuje o přežití.
Uměle vzniklá těhotenství si můžeme představit asi tak, jako bychom chtěli vypěstovat zdravou plodinu z jednoho nejkvalitnějšího semínka zasazeného do neúrodného, vyprahlého kousku půdy, který jsme nedostatečně zavlažili, naproti tomu ale pohnojili umělými hnojivy, aniž bychom ji předtím dostatečně zkultivovali, vypleli a přirozeně vyživili. Takovýto postup je zcela proti logice přirozených reprodukčních procesů a lze ho s nadsázkou přenést i na lidskou populaci.

Naše vyspělá civilizace prostřednictvím moderních technologií, umožňuje mít potomstvo i těm párům, kterým by příroda normálně zabránila zplození potomka přirozenou cestou. Medicína se pyšní ohromnými úspěchy asistované reprodukce, vlastně tímto dokázala přelstít přírodu. Nelze ovšem přezírat negativní dopady těchto násilných zásahů proti evolučním principům. Pojďme se zamyslet nad tím, co vše stojí za výsledkem nepříliš zdravé cesty, kterou se ubírá dnešní společnost.

Příroda se snaží vždy o zachování svého druhu a člověk by nebyl člověkem, kdyby také nepřiložil ruku k dílu. Záleží však jen vždy na nás, jakou cestu si zvolíme a jaké budou naše příští generace.
Milé ženy, které jste již počaly miminko za pomocí lékařské vědy, nebo se na tento zákrok chystáte, vězte, že Vás neodsuzuji a věřím, že jste ušly dlouhou a často slzami prolitou cestu, než jste se rozhodly pro toto řešení.

Slovy Terezy Kramerové:
Vycházíme-li z toho, že pokud by zde nebyly přítomny duše, které na tento styl početí nepřistoupí, ba na něj přímo čekají, umělé spojení vajíčka a spermie by nevedlo k buněčnému dělení. Bez podpory ducha je hmota bezmocná.

Jakákoliv nemoc, porucha funkce, odchylka od námi přijímané normy, je pro nás dobrou, užitečnou zprávou. Informuje nás a upozorňuje na nutnost změny v našem životě. Máme tak jedinečnou příležitost se pustit do procesu sebepoznání. Úroveň emocionální je třeba důsledně prozkoumat a hlavně uklidit. Z psychosomatické medicíny víme, že se nám negativní emoce často usídlí v těle a nejen, že nás podvědomě ovlivňují, ale způsobují mnohá onemocnění těla. Dejte svému pánevnímu dnu, děloze, vaječníkům šanci, mohou vám povědět příběh, který změní váš život. Např. psychoterapie, regresní terapie, kineziologie, holotropní dýchání a spousta dalších technik mohou ovlivnit psychosomatický faktor.

Na rovině fyzické je vhodné využít metodu první volby, kterou je zaručeně terapie podle L. Mojžíšové. Užitečné však mohou být i jiné techniky např. Kraniosakrální osteopatie, Bowenova terapie, Dornova terapie, baňkování, hirudoterapie, metoda doktora Jonáše Joalis atd. V kombinaci se změnou stravovacích návyků a využití detoxikace budete ke kýženému výsledku podstatně blíže.
S harmonizací úrovně energetické vám může pomoci např. Tradiční čínská medicína, Shiatsu, Hormonální jóga.

Jde o přirozené období v životě ženy, období, které je často bohužel nedoceněno. Fáze, kdy se ženský organismus dostává do přechodu, z období plodnosti do období klidné moudrosti. Tělo s rostoucím věkem „na ceně“ ztrácí, hodnota vnitřního života a moudrosti však roste. Mnohdy je to bohužel i fáze plná nepříjemných proměnlivých procesů a bohužel i fáze, kdy se negativně úročí všechny prohřešky vůči pánevnímu dnu napříč celým životem.

Menopauza samotná má často neblahý dopad na pánevní dno. Vlivem snižující se produkce ženských hormonů se rozvolňuje vazivo a snižuje elasticita pánevního dna, tato nedostatečnost je základem pro pokles pánevního dna, posléze i orgánů. Pokud žena aktivně vědomě nepracuje na síle svého pánevního dna, dochází k rychlejší progresi problémů (pokles dělohy, inkontinenci, problémy v sexuální oblasti). Tyto negativní projevy lze do jisté míry eliminovat preventivním tréninkem svalstva, který nejen zpevní oblast pánevních svalů, ale také dojde k výraznějšímu prokrvení v oblasti pánve a tím také ke zvýšenému přísunu ženských pohlavních hormonů. Velmi často i počínající přechod cvičením znovu zvrátíte zpět a hormony opět najdou cestu k vám.

Odebrání dělohy může být pro mnoho žen velmi stresující zákrok, neboť děloha je vnímána jako symbol ženskosti, plodnosti a sexuality. Vždyť právě v děloze dochází ke zrání oplozeného vajíčka a vzniká nový život. Ženy se mohou obávat, že po zákroku nebudou pro muže už dostatečně přitažlivé. Ztráta sexuální identity, změna tělesné kontinuity, nepřijetí oblasti malé pánve, mohou vést ke sníženému zájmu o sex a až k rozvoji deprese.

Návrat do každodenního života je u každé ženy samozřejmě zcela individuální, ale vhodným cvičením máte jedinečnou příležitost se znovu zkontaktovat se svým ženstvím, mnohonásobně urychlit proces hojení a podstatně snížit následky operačního zásahu (zlepšit hojení operační rány, předcházet vzniku srůstů, hormonálních a střevních potíží, snížit rizika inkontinence, prevence tromboembolické nemoci). Buďte aktivní v období, které se jiné ženy snaží pouze v depresi a úzkosti přečkat.

Se svou dělohou se také můžete rozloučit vědomě tzn. s úctou a vděčností např. pomocí malého rituálu. Vzniklé trauma nejen na úrovni fyzické, ale hlavně psychické, tak bude podstatně zmírněno.

Syndrom kostrče a pánevního dna je nepříjemný bolestivý soubor klinických příznaků, vzniklý na základě anatomického zkrácení svalů upínajících se ke kostrči. Zkrácení a zvýšené napětí svalových vláken těchto svalů vyvolává při dlouhodobém působení i zkrácení vazivových struktur. Dlouhodobá nadměrná tuhost a tah svalů upínajících se ke kostrči vede k destabilizaci pánve a následně i celé páteře (Hagovská, 2008). Výskyt kostrčového syndromu je z 90% častější u žen než u mužů. Tato převaha je dána tím, že ženy rodí, více trpí nemocemi orgánů malé pánve (záněty gynekologické, urologické), ve větší míře podstupují diagnostické a operační zákroky v této oblasti.

Mechanismy vedoucí ke vzniku primárního kostrčového syndromu jsou: pád nebo silný náraz na kostrč, úrazy spojené s naražením nebo frakturou kostrče, otlak od úzkého a tvrdého sedla kola, gynekologické operace vaginální cestou, dlouhodobé jednostranné přetěžování způsobené náročnou a stereotypní fyzickou pracovní či sportovní zátěží (dlouhé sezení, vadné držení těla, nevhodný pohybový stereotyp, nevhodná ergonomie pracovního prostředí), nadměrná tělesná hmotnost, působení stresu zvyšuje svalové napětí i pánevního dna. Opakované porody, těžký komplikovaný porod. U těhotných žen dochází vlivem hormonů k rozvolnění vazů a kostrč je během sezení vystavena většímu tlaku. Během porodu hlavička dítěte odtlačí kostrč matky ven a často dochází k přetažení svalů dna pánevního a reflexní reakcí vyvolají hypertonus a potíže s kostrčí.

Sekundární kostrčový syndrom
U tohoto syndromu jsou přítomny téměř stejné příznaky jako u syndromu primárního, ale hlavní příčina se nachází mimo pohybový aparát, někde jinde v těle, především v orgánech malé pánve.
K iritaci kostrče a k hypertonu svalů dna pánevního dochází přímým kontaktem mezi orgány malé pánve a mezi svaly dna pánevního a cestou nervově reflexní. Aby při fyzioterapii nedocházelo k recidivám a náprava byla úspěšná, je nutné nejdříve vyléčit primární onemocnění. Po vyléčení poruchy vnitřního orgánu však nedochází ke spontánnímu odeznění kostrčového syndromu, ten přetrvává a mění se ze sekundárního na primární. Teprve nyní může být fyzioterapie úspěšná.

Diastáza je nepřirozený rozestup přímých břišních svalů v místě linea alba tj.vazivový pruh ve středu břicha. V prostoru diastázy postrádá břišní stěna svalový kryt a je chráněna pouze kůží, pobřišnicí, ztenčenou fascií a tukem. Diastáza je komplexní problém neadekvátního tahu, tlaku a síly působící na vazivo, jak zevnitř, tak zvenku.

Nejznámější a bez pochyb nejčastější příčinou diastázy je těhotenství. Dalšími důvody jak u mužů, tak i u žen je nevhodné cvičení a přibývání na váze v oblasti břicha.

Břišní svaly tvoří opěrný systém pro záda a orgány. Pokud dojde k rozestupu, opěrný systém se oslabuje. Diastáza v břišní stěně způsobí, že není možné dosáhnout optimálního nitrobřišního tlaku a vlivem toho se nevytvoří dostatečná opora pro bederní páteř a dochází k její nadměrné lordotizaci (prohnutí vpřed).

K příznakům diastázy patří propadnutí středu břišní stěny, znatelné hlavně při zátěži, či vystouplý pupík „stříška“ respektive podélné vyklenutí středu břišní stěny, patrné také hlavně při zátěži. Pro ženy je často traumatizující prominence povolené břišní stěny, připadají si stále jako těhotné. Nepříjemným doprovodem může být citlivost v oblasti rozestupu, bolest v zádech, stresová inkontinence (při kašli, smíchu, cvičení, smrkání), popř. pokles pánevního dna, trávicí a střevní problémy. U diastázy stoupá riziko pupeční kýly.  

Hra pánevního dna

Terapeutické Metody

Ludmila Mojžíšová se narodila 25. října 1932 v Užhorodě. Celý svůj život zasvětila odstraňování funkčních poruch pohybového systému a vyvinula postupně vlastní terapii. Její metoda spočívá v kombinaci specifických cviků, mobilizací a uvolňování kostrče per rectum (přes konečník).

Metodu zpočátku aplikovala na sportovce, později zjistila, že odstranění funkčních poruch pohybového systému má u pacientek spoustu dalších pozitivních účinků např. zmírnění bolestí hlavy, menstruačních bolestí, nepravidelností menstruačního cyklu, řadě pacientek, léčených zpočátku pro pohybové problémy, se podařilo najednou otěhotnět, přestože byly dlouze a bezvýsledně léčeny pro neplodnost. Terapie paní Mojžíšové byla oficiálně uznána jako léčebná metoda v roce 1987. Zemřela v roce 1992 na rakovinu, která ji znemožnila dokončení dalších započatých projektů.

Charakteristika metody

Metoda je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna. U žen, v dnešním stresem zmítaném světě, velmi často dochází ke zvýšení napětí ve svalech pánevního dna, které se často přenáší i na vejcovody, dělohu a pochvu. Orgány poté adekvátně nepracují, např. přirozené pohyby vejcovodů jsou zpomaleny, dostaví se různé menstruační nebo ovulační problémy, což následně znemožní přirozené početí. Postup dle paní Mojžíšové opět navozuje harmonii těla, obnoví normální tonus a kvalitu svalů pánevního dna, prokrvení pohlavních orgánů a tím se zlepší i přísun hormonů k cílové tkáni. Metoda se skládá z každodenního cvičení a pravidelného ošetření fyzioterapeutem (mobilizace bederní páteře, křížové kosti, žeber, kostrče a uvolnění svalů pánevního dna).

Vyšetření a ošetření kostrče a svalů pánevního dna per rectum

Při samotném výkonu pacient zaujímá polohu na kolenou, na kraji lehátka, lokty
a předloktí opřené o podložku. Terapeut zavede třetí prst análním otvorem do prostoru konečníku, vyšetří pohyblivost kostrče a pátrá po bolestivosti. Poté palpujeme napětí a bolestivost svalů pánevního dna.  Po zjištění tuhosti a bolestivosti v těchto svalech někdy i strunovitých zatvrdlinách provede vlastní ošetření a protažení zkrácených svalů. Prstem dosáhne bariéry ve zkrácených svalech, vyzve pacienta, aby se vyhrbil, stáhl konečník, tím aktivuje svaly kostrčového komplexu a provede jejich kontrakci, ve které vydrží alespoň deset sekund. Pacienta požádáme o maximální nadechnutí a maximální výdech s uvolněním konečníku. Terapeut prstem sleduje tání/rozpouštění a prodlužování svalů, vyčká, dokud nedosáhne nové bariéry a v dechovém rytmu protahuje svaly pánevního dna.

Klient by při ošetření neměl pociťovat výraznou bolest, samotné ošetření trvá jen několik minut. Normální reakcí při ošetření je zvýšená neurovegetativní odpověď (zvýšená potivost kůže) a případné nutkání na stolici. Po výkonu doporučujeme pacientům, aby v den ošetření neseděl, zvýšili příjem tekutin, ženy by neměly mít pohlavní styk (Tichý, 2009).

Po ošetření někteří pacienti mohou pociťovat až nepříjemné, s oblibou říkám „rekalibrační“ procesy jako např. bolest samotné kostrče, křížové oblasti, beder, hlavy, mohou pociťovat změnu těžiště atd.
U ženy, která chce otěhotnět provádíme ošetření v období od menstruace do ovulace.

Metoda Ludmily Mojžíšové se využívá při těchto obtížích:

Funkční ženská neplodnost – po vyloučení gynekologické příčiny. Za vznikem neplodnosti může stát neharmonický tonus (napětí) svalstva dna pánevního, který mechanicky narušuje stabilitu křížokyčelního spojení, což řetězí další problémy v oblasti bederní, hrudní i krční páteře. Následkem toho dochází k nežádoucímu dráždění míšních nervů, které inervují i pánevní orgány, což ve výsledku způsobí narušení jejich fyziologických funkcí a vzniká také omezení v krevním zásobení a lymfatickém oběhu.

Infertilita – opakované samovolné potraty
Dysmenorea – bolestivá menstruace
Dyspareunie, vaginismus – bolestivý pohlavní styk, neschopnost pohlavního styku
Ženy podstupující umělé oplodnění
Snížená pohyblivost spermií
Obtíže v těhotentsví/příprava na porod

Ortopedické problémy:

Vertebrogenní problémy – bolestivost zad (i v období těhotenství)
Coccygodynie – bolestivost kostrče (např. po pádu na kostrč, traumatickém porodu..)
Pelvis pain – nespecifická pánevní bolestivost

Urologické problémy:

Retence (zadržování) moči
Inkontinence (únik) moč  

Ostravský koncept fyzioterapie inkontinence má několik fází, které na sebe navazují, ale současně se i prolínají. V první fázi jsou pacientky edukovány o anatomii a fyziologii dolního močového traktu a pánevního dna, základních rysech patofyziologie inkontinence moči a metodách a cílech léčby. Jsou upozorněni na to, že první výsledky komplexní léčby lze očekávat přibližně po 6-8 týdnech, aby se předešlo případné ztrátě motivace a spolupráce. Součástí jsou i režimová opatření (redukce tělesné hmotnosti, dostatečný příjem tekutin).

Druhým krokem je vstupní kineziologické vyšetření, jehož součástí je i vyšetření svalů pánevního dna. Terapie je poté vedena podle nálezu kineziologického rozboru současně s nácvikem schopnosti selektivní vědomé kontrakce svalů PD. Nácvik je prováděn nejprve podle jednotlivých funkčních vrstev pánevního dna, dále pak izolovaně PD jako komplex a na závěr jako součást stabilizační jednotky trupu (role PD v kontextu hlubokého stabilizačního systému). Cílem není prosté zvýšení síly svalů PD, ale zlepšení jeho funkce tak, aby došlo k maximálně možnému zajištění kontinence moči.

U pacientek trpících hyperaktivním měchýřem je součástí kinezioterapie také mikční trénink. Výše uvedené postupy by měly vést k dosažení volní kontroly aktivity PD, čehož v další fázi využívají pacientky vědomě vždy při zvýšeném intraabdomináním tlaku (kašel, kýchání, zvedání těžkých břemen). Naprosto neefektivní cvičení je dle brožurek, ženám chybí kontrola správného provedení cviků a motivace ze strany terapeuta. Navíc současná fyzioterapie močové inkontinence nabízí mnohem více nežli několik cviků pánevního dna. Mnoho pacientek také „cvičí“ pánevní dno, tak že přerušují proud moči během mikce. Tento zvyk není vhodný, protože může vést k zánětu močového měchýře a po čase až k poruše správného mikčního stereotypu.

Fyzioterapie je plnohodnotná terapeutická metoda v léčbě inkontinence, její základní přednost spočívá v naprosté absenci nežádoucích účinků a navíc nevylučuje možnost využití jakékoliv další léčebné metody. Základním předpokladem úspěchu je úzká spolupráce urologa/ gynekologa s fyzioterapeutem a pacientkou.

Jizva je nepříjemnou památkou na prodělanou operaci či úrazové trauma, je druhotnou tkání, která nahrazuje místo původního defektu. Po uzavření rány je po několika týdnech hojení granulační tkáň přestavěna na mechanicky odolnou vazivovou tkáň. Toto vazivo již nemá původní architekturu vláken a bohužel ani po úplném vyhojení se nemůže rovnat fyziologickým vlastnostem původní tkáně.

Charakter jizvy ovlivňuje především hloubka tkáně, která je jizvou zasažena. Při poškození povrchových vrstev kůže bývají mechanické změny minimální. Při hlubších poškozeních integrity tkání může mechanický dopad být takový, že druhotně zasáhne až do funkce svalů, kloubů a orgánů. Při neoptimálním ošetřování dochází tak často ke zbytečnému funkčnímu i anatomickému omezení, které může způsobovat nejen bolest, ale také může dojít ke vzniku neesteticky hypertrofických
a keloidních jizev.

Velkým nebezpečím je vznik tzv. aktivní jizvy, která svým adhezivním (přilnavým) mechanismem redukuje pohyblivost měkkých tkání do různých směrů. Čím více jsou jednotlivé vrstvy „přilepeny“, tím více je omezován pohyb. Další komplikací aktivní jizvy je zvýšená citlivost. V ideálním případě je citlivost přibližně stejná, jakou má okolní kůže. Často je jizva tzv. hypersenzitivní (přecitlivělá) což je stav, kdy je jakákoliv manipulace s jizvou subjektivně velmi nepříjemná. Tento stav se může vyskytnout i na základě nepříjemného např. život ohrožujícího prožitku, který samotné jizvě předcházel. Může dojít i k opačnému efektu a to úplné necitlivosti jizvy
a okolní tkáně.

Bohužel je stále realitou nedostatečná edukace pacientů ze strany ošetřovatelského personálu. Nejlepší výsledek má včasné ošetření, které začíná již ve fázi hojení jizvy, nejpozději však v době vytažení stehů. Práce na jizvě v akutní fázi nastavuje celkový léčebný proces a minimalizuje vznik sekundárních anatomických lézí. S čím starší jizvou pracujeme, tím je ošetření časově náročnější. Čím je jizva starší a čím se více patologicky projevuje, tím je třeba častěji a intenzivněji působit. Péče o jizvu má v každé fázi hojení svá specifika.

Na terapii Vám doporučím režimová opatření a postup práce s jizvou v ranné fázi hojení před vytažením, poté po vytažení stehů. Doporučím postup u jizvy aktivní nebo tzv. emocionální, kdy žena není schopna bez velmi nepříjemných pocitů si na jizvu sáhnout.

Průkopníkem Viscerální manipulace je Jean-Pierre Barral z Francouzského Grenoblu. Barral zjistil a vědecky podložil oboustranné propojení mezi vnitřními orgány a hybným systémem.

Viscerální manipulace je manuální terapie, která se skládá z jemných a specificky aplikovaných manuálních sil, které podporují normální napětí a vlastní tkáňový pohyb vnitřních orgánů, okolních pojivových tkání a dalších oblastí těla, ve kterých je fyziologický pohyb poškozen nebo oslaben.

Pohyb je znakem zdraví. V celém vesmíru je vše o pohybu. Vše se pohybuje v prostoru a čase a lidé nejsou výjimkou. Naše těla se potřebují pohybovat proto, aby byla zdravá, stejný princip je aplikován na všechny struktury v našem těle a viscerální orgány nejsou výjimkou. Má-li být orgán zdravý a vykonávat adekvátní funkce, musí mu být umožněn patřičný pohyb. Tento pohyb je zajištěn vlivem serózních membrán obalující orgány, ale i díky fasciím, vazům a ostatním tkáním.

Tkáně ztrácejí normální pohyb v případě zánětu, úrazu, operace, opakovaného pohybu, nevhodné diety, vlivem toxinu a v neposlední řadě vlivem emocionálního stresu. Přirozené procesy hojení zahrnují lokální narušení normálních tkáňových vláken a jejich nahrazení relativně neelastickou granulózní tkání v podobě srůstů a tím dochází k ovlivnění směru pohybu okolního orgánu. Vzniká řetězec lézí, a proto je důležité si uvědomit i existenci viscerovertebrálních vztahů (orgánovo – páteřních vztahů). Z toho důvodu se viscerální manipulace nezaměřuje pouze na místo bolesti a symptomy, ale vyšetřuje celé tělo a hledá hlavní příčinu napětí a nerovnováhy.

FLOWER_METODY_CENIK_KONTAKT

Hra pánevního dna

Ceník

Za 60 minut terapie si účtuji 700 Kč.
Čas zahrnuje celkový čas, včetně prostoru pro příchod a převlečení.
Pracuji pouze na přímou platbu, platba kartou možná není.
V soukromé ambulanci nemám smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.

Bc. Zuzana Damborská

IČ: 03644669

ADRESY

Adresy:

Soukromá ambulance: Nedbalova 359/30, Moravská Ostrava a Přívoz, zvonek č. 8, 1. patro.

Vítkovická nemocnice: Zalužanského 1192/15, Ostrava, rehabilitační odd./budova D

 

Telefon:

+420 777 807 339

Email:

damborskazuzana@centrum.cz

Podporuji

EMFOUND
EMCOMM
made_by_wdl_red